Apathy - Recognizing and experiencing own emotions and their intent to escort us from the past, to live them in the present or expect them in the future enables us to understand our own personality and those of others.

The photographic series Apathy shows the power of silence and calmness, a state of complete apathy or absence of emotional response. Senseless energy, spreading through space, dramatically connects the relation between light and dark environment and also positive and negative patterns that are of key importance.

*Prepoznavanje in doživljanje lastnih čustev ter njihovega namena, naj nas spremljajo iz preteklosti, jih živimo v sedanjosti ali pričakujemo v prihodnosti, pripomore k temu, da lahko razumemo našo osebnost in osebnosti drugih.

Fotografska serija Apatija prikazuje moč tišine in umirjenosti, stanje popolne otopelosti oziroma odsotnosti čustvenega odziva. Brezčutna energija, ki se širi po prostoru, dramatično spaja odnos med svetlim in temnim okoljem ter pozitivnimi in negativnimi vzorci, ki so ključnega pomena.

2011-

back to gallery